גן שלנו מה נחמד הוא – Israeli Songs for Kids

גן שלנו מה נחמד הוא
לנו טוב בו עד מאוד
בוא נשיר ונשתעשע
נשחק ונעבוד.

עם השחר עם השמש
חיש נלך נרוץ לגן
לקבל את פני כולנו
הוא מוכן ומזומן.

גן שלנו מה נעים הוא
לנו טוב בו עד מאוד
בוא נשיר ונשתעשע
נשחק ונעבוד

Hebrew transliteration:

gan shelanu ma nichmad

hu lanu tov bo ad meod

bu nashir neshta’ashe’a

nesachek vena’avod

im hashachar im hashemesh

chish nelech naruts lagan

lekabel et pnei kulanu

hu muchan umezuman

gan shelanu ma na’im hu

hu lanu tov bo ad meod

bu nashir neshta’ashe’a

nesachek vena’avod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *